Poučuje:

V sodelovanju z priznanim učiteljem Gašper Kovačič, nudimo poučevanje diatonične harmonike na našem naslovu Lovrenc na Dravskem polju 81a, 2324 Lovrenc na Dravskem polju.

  • vpis kadarkoli med letom
  • poučevanje poteka tako, da je 45 minut samo en učenec.
  • cena 10 €  / 45 min 
  • vaje so 1x tedensko
  • poučevanje se plačuje  za  mesec skupaj
  • dobite original račun za poučevanje
  • upoštevamo želje učenca, kaj bi se rad naučil
  • točnost sklad
  • več prstna tehnika
  • na koncu leta dobite diplomo o uspešnem opravljenem letniku

Prijave pri nas na 051/425-128 (DAMJAN PLOHL)

Učitelj diatonične harmonike Gašper Kovačič